Agrosava

''AGROSAVA'' - ŠIMANOVCI

Priprema vode: demineralizacija reverznom osmozom.

- Posao realizovan 2019. godine