Jugo-Impex

JUGO-IMPEX NIŠ

Priprema vode: deferizacija, omekšavanje i demineralizacija.

- Poslovi se realizuju od 2013. godine do danas.

 

______________________________________

Fotografije sa terena