RIZ

RIZ LEPENAC - BRUS

Projektovanje i ugradnja separatora ulja i masti.

- Realizacija poslova: 2015. godine.

 

_______________________________________

Fotografije sa terena