MDM prom

MDM prom BABUŠNICA

Ugradnja sistema za pripremu demi vode za potrebe kućne hemije.

- Poslovi se realizuju od 2014. godine do danas.