Komak

KOMAK ALEKSINAC

Ugradnja omekšivača vode za potrebe proizvodnje.

- Posao realizovan 2011. godine.