UTU Baikal

UTU BAIKAL SELO TOPOLA

Priprema vode za potrebe procesa proizvodnje alkoholnih pića.

- Poslovi realizovani 2019. godine.