Barok

BAROK ARANĐELOVAC

Ugradnja uređaja Merlin

Servisiranje uređaja

Ugradnja RO stanice za potrebe proizvodnje.

- Realizacija poslova: 2010, 2012. i 2016. godine.