Hemoprodukt

HEMOPRODUKT KRUŠEVAC

Ugradnja sistema za pripremu demi vode za potrebe:

- proizvodnje

- interne laboratorije

- Realizacija poslova 2013. godine.