DZ Leskovac

DOM ZDRAVLJA LESKOVAC

Reparacija postojećih uređaja za pripremu vode za potrebe rada laboratorije i servisiranje.

- Realizacija poslova: 2013-2019.