Velelek

VELELEK DOO BEOGRAD

Priprema vode za flaširanje.

Priprema vode za rastvaranje reagenasa.

- Realizacija poslova: 2010. godine.