Timiconart

TIMICONART  - VOJKA

     Sistem za filtraciju vode za potrebe vinarije:

     - mehanička filtracija

     - automatsko hlorisanje vode

     - uklanjanje amonijaka, mangana,

     - omekšavanje vode

     - RO sistem za demineralizaciju

 

- Realizacija poslova: 2015. godine.