Zornić

MLEKARA ZORNIĆ - TUTIN

 

Omekšivač za potrebe kotlarnice

RO sistem za potrebe interne laboratorije

- Realizacija poslova: 2016. godine.