Dom zdravlja Niš

HIRURGIJA

Omekšavanje vode za potrebe autoklava

 

LABORATORIJA

Omekšavanje vode i demineralizacija za potrebe biohemijskog analizatora

 

- Poslovi se realizuju od 2014. godine.