Laboratorija

     ''EKOTOK'' U ZDRAVSTVU

 

     - LABORATORIJA

     Ugradnja uređaja za pripremu vode za potrebe rada laboratorije.

     Servisiranje uređaja za pripremu vode

     Reparacija uređaja

 

 - Vreme realizacije poslova za svaku laboratoriju posebno, možete pogledati ovde.

___________________________________________

Fotografije iz laboratorija