Minela

MINELA BATOČINA

     Sistem za automatsku dezinfekciju vode

     Mehanička filtracija - peščani filteri – duplex

     Deferizacija vode

     Denitrifikacija vode

     Mikrobiološka filtracija

     Omekšavanje vode i dehlorinacija

- Poslovi se realizuju od 2019. godine.

 

____________________________________________________________

Fotografije sa terena