Metech

METECH SMEDEREVO

     Sistem za demineralizaciju vode/duplex za potrebe pranja metalnih komadnih elemenata pre farbanja

     Ugradnja omekšivača-duplex za potrebe hlađenja lasera za sečenje

     Ugradnja omekšivača u kotlarnici

     Projektovanje i ugradnja sistema za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda posle farbanja

     Ugradnja sistema za neutralizaciju otpadnih voda posle tretiranja hemijskim sredstvima

     Priprema demi vode za potrebe rada interne laboratorije

- Poslovi su realizovani: 2011, 2014. i 2018. godine.

 

__________________________________________________

Fotografije sa terena