Deferizacija i demanganizacija

 

Birm je ekonomski veoma isplativ filterski materijal koji se koristi za uklanjanje gvožđa i mangana iz vode katalitičkom oksidacijom. Da bi efikasno radio pH vode mora biti viši od 7 za uklanjanje gvožđa i više od 8 za uklanjanje mangana. Nije poželjno da se u vodi nalazi hlor i vodonik-sulfid. Ukoliko je pH vode niži od zahtevanog , neophodna je korekcija pH vrednosti. Ovaj filterski materijal je podložan eroziji pa je neophodno dopunjavanje filtera posle određenog vremena eksploatacije.

MTM je filterski medijum sa mangan dioksidom koji se koristi za uklanjanje gvožđa i vodonik sulfida iz vode. Aktivna površina ove filterske mase deluje katalitički, oksiduje gvožđe iz vode i taloži ga na samom filterskom materijalu, a vodonik sulfid se prevodi oksidacijom u sumpor. Talog se jednostavno odstranjuje iz filtera kontrapranjem. MTM zahteva kontinualnu ili diskontinualnu regeneraciju kalijum permanganatom da bi ostao funkcionalan.

 

 

 

 

Princip rada filtera

Voda ulazi u filter preko filterskog ventila na vrhu, prolazi kroz filterski medij i ulazi u sapnicu na dnu boce, zatim se  preko centralne cevi, vraća u filterski ventil na vrhu boce i odlazi dalje na upotrebu. Dok voda prolazi kroz filter, gvožđe i mangan se oksidišu na filterskom materijalu i prelaze u nerastvorni oblik. U ovakvom obliku oni postaju čestice mehaničke nečistoće te se kao takvi odvajaju na filterskom  materijalu po dubini. Nakon određenog vremena (zadatog od strane tehnologa) ovi filteri se jednostavno čiste kontra pranjem ili ukoliko je potrebno regenerišu i vraćaju u radni proces. Kontrola rada ovih filtera može biti manualna (ručno-ventilima) ili automatska sa jednim iz palete automatskih ventila koje Vam firma ekotok može ponuditi.

Automatski deferizator sa birmom Automatski deferizator sa MTM-om

 

Uslovi za postavljanje ovakvih filtera su sledeći:

  • Priključak za napojnu vodu
  • Priključak za kanalizaciju (zbog ispiranja filtera)
  • Priključak za struju monofazni (kod automatske varijante)
  • Prostorija za instalaciju opreme gde neće doći do smrzavanja opreme i filtera.